Projekt „Rozwój przedsiębiorstwa Bracia Bertrand sp. z o.o. sp.k. poprzez stworzenie działu B+R, opracowanie i wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów oraz zakup innowacyjnego centrum obróbczego” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Numer umowy o dofinansowanie: UDA-RPPM.01.02.00-00-113/09-00

Projekt zrealizowany dzięki Unijnemu wsparciu- Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Bracia Bertrand Sp. z o.o. Sp. k. poprzez automatyzację procesów biznesowych w systemie B2B

Firma Bracia Bertrand realizuje projekt inwestycyjny współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PO IG 8.2

Realizowany projekt będzie polegać na uruchomieniu kompleksowego systemu informatycznego obejmującego wszystkie trzy podstawowe rodzaje działalności przedsiębiorstwa Bracia Bertrand sp. z o.o. sp.k. i zintegrowanie go z systemami informatycznymi firm biorących udział w projekcie. Rozwiązania informatyczne wspomagające współpracę pomiędzy partnerami biznesowymi skutkują usprawnieniem działania i zwiększeniem efektywności procesów biznesowych, które zachodzą w wyniku współpracy Wnioskodawcy z jego partnerami. System informatyczny umożliwia generowanie i przekazywanie szeregu dokumentów, takich jak zamówienia czy dokumenty magazynowe.

Dzięki wprowadzeniu automatycznej wymiany danych spółka Bracia Bertrand przyspieszy i uprości przepływ informacji niezbędnych przy współpracy z partnerami biznesowymi.

Projekt zrealizowany dzięki Unijnemu wsparciu: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Firma Bracia Bertrand realizuje projekt inwestycyjny dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka- Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.
W ramach projektu firma dostosuje własny system informatyczny do systemów informatycznych partnerów biznesowych oraz wdroży system B2B.
 

 

Projekty zrealizowane dzięki Unijnemu wsparciu

Firma Bracia Bertrand zrealizowała projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.

Projekt obejmował dofinansowania uczestnictwa w targach w Norymberdze w 2010 roku.

 

Firma Bracia Bertrand zrealizowała projekt inwestycyjny dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.

Projekt obejmował zakup urządzeń, oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń niezbędnych do wytwarzania innowacyjnych produktów.

Dzięki tej inwestycji na rynek zostały wprowadzone dwa nowe produkty (dwa typy okien należące do linii przeznaczonej do budownictwa pasywnego - Thermoline) oraz nowa usługa montażu w standardzie energooszczędnym.

© Bertrand - Okna i Drzwi